Smart Money for Smart Ideas

kapitał na innowacyjny biznesCo to jest fundusz VC seed money?

Fundusz SmartSpark posiada kapitał inwestycyjny przeznaczony na finansowanie projektów badań i rozwoju (B+R).

Na tym jednak nie kończy się nasz udział w przedsięwzięciu - oferujemy znacznie więcej. Każda inwestycja wiąże się z objęciem projektu wsparciem doradczym i akceleracją rozwoju. Branżą, w której najchętniej szukamy pomysłów pod inwestycje, jest elektronika, w szczególności wpisująca się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: “Innowacyjne Technologie i procesy przemysłowe”. Ponadto jako branżę naszego dodatkowego zainteresowania wybraliśmy obszar KIS “Surowce Naturalne i Gospodarka Odpadami”. To szczególnie w tych obszarach staramy się oferować kapitał na innowacyjny biznes.

Dla kogo przeznaczony jest nasz fundusz?

Fundusz wspiera rozwiązania naukowe o wysokim potencjale innowacyjnym dla biznesu bądź rynku konsumenckiego. 

W ramach tych działań zajmujemy się między innymi finansowaniem startupów oraz wszystkich przedsiębiorstw, które mają w sobie duży, realny do zrealizowania potencjał innowacyjny. Podstawowym obszarem zainteresowania Funduszu są również pomysły rozwiązań o istotnym potencjale biznesowym. Jako fundusz early stage finansujemy projekty na bardzo wczesnym etapie rozwojum doprowadzamy je do etapu prototypu/MVP i pozyskujemy dla nich kolejne rundy finansowania. Dzięki temu zapewniamy im możliwość komercjalizacji. Po tym etapie planujemy wyjście z inwestycji. Zgodnie z założeniami funduszu okres ten nie powinien przekraczać 5 lat.

 

fundusz seed capital
kapitał na innowacyjny biznes

Jak możemy Ci pomóc?

Prowadzoną przez Fundusz działalność inwestycyjną i wspierającą w odniesieniu do projektów B+R można podzielić na następujące etapy:

 

 1. pozyskanie projektu B + R;
 2. weryfikacja założeń projektu i wsparcie projektu B + R w fazie Proof of Principle (wczesna weryfikacja pomysłu);
 3. wejście kapitałowe;
 4. przekazanie wsparcia grantowego;
 5. wsparcie projektu B + R w fazie Proof of Concept (weryfikacja pomysłu);
 6. pozyskiwanie kolejnej rundy finansowania;
 7. wyjście kapitałowe.

Nasz zespół

Dlaczego my?
• oferujemy bardzo szerokie wsparcie projektów B + R
• umiemy współpracować z jednostkami naukowymi
• mamy doświadczenie w projektach o charakterze technologicznym
• znamy się na rynku inwestycji kapitałowych we wczesnych fazach rozwoju
• obejmujemy projekt wsparciem doradczym
• akcelerujemy rozwój
• posiadamy zaawansowane instrumenty weryfikacji projektów
• dysponujemy szeroką kadrą doświadczonych specjalistów
• mamy doświadczenie we współpracy z dużymi inwestorami branżowymi

finansowanie projektów badań i rozwoju (B+R)

Adam Osiński

Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego SmartSpark

fundusz seed capital

Magdalena Grzybowska

Zastępca przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego SmartSpark.

anioły biznesu polska

Włodzimierz Bieliński

Prezes Funduszu SmartSpark

kapitał na innowacyjny biznes

Radosław Krzywicki

Koordynator projektu

 

 

Narodowe Centrum Badań i RozwojuProgram BRidge Alfa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa - jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Program BRIdge Alfa ma na celu współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of-principle i/lub proof-of-concept, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat).

Dowiedz się więcej

Czego szukamy?

finansowanie startupów

Projekty B+R jednostek naukowych

Strategia Funduszu SmartSpark zakłada zapewnienie bardzo szerokiego wsparcia projektom B+R, pochodzącym głównie ze środowiska jednostek naukowych. 

finansowanie projektów badań i rozwoju (B+R)

Inwestycje technologiczne early stage

Strategia Funduszu odpowiada na realne zapotrzebowanie związane z wypełnieniem luki podażowej projektów o charakterze technologicznym na rynku inwestycji kapitałowych early stage.

fundusz seed capital

Projekty we wczesnych fazach rozwoju

Strategia Funduszu zakłada finansowanie projektów B + R w bardzo wczesnych fazach rozwoju, to jest w fazach Proof of Principle (dalej PoP) i Proof of Concept (dalej PoC).  

kapitał na innowacyjny biznes

Inwestycje z obszaru elektroniki

Wiodącą branżą, w której zespół zarządzający posiada największe kompetencje i doświadczenie inwestycyjne jest elektronika.

Jak oceniamy?


 

Podstawowe kryteria, jakie bierzemy pod uwagę podczas oceny projektu, to:

 • Czy projekt dotyczy jednej z atrakcyjnych branż (ujętej w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji)
 • Czy projekt będzie się opierał na unikalnym IP – intellectual property (własność intelektualna)
 • Czy przedmiot projektu posiada potencjał na komercjalizację w najbliższej przyszłości
 • Czy projekt dotyczy zastosowania wysoce innowacyjnych rozwiązań z obszaru innowacji produktowych lub procesowych

Zgłoś pomysł


Uważasz, że Twój projekt jest na tyle innowacyjny, by uzyskać wsparcie? Sądzisz, że posiada odpowiedni potencjał biznesowy? Zgłoś swój pomysł i poddaj się ocenie ekspertów!

Skontaktuj się z nami
 


 

1
5
2
3
4
6
finansowanie startupów

 

REGON 364442859
NIP 9591972365
KRS 0000618049

SmartSpark Sp. z o.o.
ul. Mała 18 lok. 8
25-012 Kielce

 

finansowanie startupów

SmartSpark Kielce

ul. Mała 18 lok. 8 
25-012 Kielce

finansowanie projektów badań i rozwoju (B+R)

SmartSpark Warszawa

ul. Bagno 2 lok. 212
00-112 Warszawa

fundusz seed capital

SmartSpark Łomża

ul. Sienkiewicza 10 lok. 11 
18-400 Łomża